xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Organdonation og -transplantation. Undersøgelse om befolkningens holdning til organdonation m.v.

05 MAR 2001

Sundhedsstyrelsen har siden 1990, hvor loven om at kunne udføre organtransplantationer fra hjernedøde trådte i kraft, gennemført informationsindsats for at få befolkningen til at tage stilling til om de ville være organdonorer eller ej. Med den nye lov og introduktion af hjernedødsbegrebet måtte informationsarbejdet i høj grad handle om at skabe opmærksomhed om disse forhold i de første år.