xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Overvågning af hjerteområdet

Fra 2017 til 2021 har Sundhedsstyrelsen overvåget udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet. Her finder du alle rapporter i forbindelse med overvågningen.

Hjerteområdet i Danmark er et område i udvikling, og det er kendetegnet af en høj overlevelsesrate, som er blandt de bedste i verden. Det er dog fortsat nødvendigt at følge området for at sikre den bedste udredning og behandling for hjertepatienter og i 2022 udvikler Sundhedsstyrelsen en ny måde at følge hjerteområdet.

Sundhedsstyrelsen udgav i februar 2018 faglige anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med hjertesygdomme som erstatning for hjertepakkeforløbene.  

Sundhedsstyrelsen har fra 2017 til 2021 fuldt hjerteområdet med en monitoreringsmodel kaldet ”Overvågning af udredning og udvalgte behandlingsforløb på hjerteområdet”. Modellen erstattede den tidligere monitorering af pakkeforløb, som blev udfaset i 4. kvartal 2016. Den indeholder udvalgte centrale indikatorer med fokus på patientrettigheder, herunder udredningsretten og maksimale ventetider, samt andre kritiske indikatorer såsom ventetid til invasive hjerteprocedurer.

Monitoreringsmodellen er baseret på eksisterende datakilder som Landspatientregisteret og Dansk Hjerteregister, og de kvartalsvise afrapporteringer kan findes herunder.

Overvågningen fokuserer på overholdelse af udredningsretten for alle patienter, som diagnosticeres med hjertesygdomme, samt på ventetider til invasiv diagnostik og behandling for udvalgte hjertesygdomme. Sundhedsstyrelsen drøfter rapporten i Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet.

Der har ikke været udgivet kvartalsrapporter for 2019 og 2020. Årsagen hertil er, at Landspatientregisteret (LPR) i perioden 2019-2020 er blevet omlagt fra LPR2 til LPR3, hvilket resulterede i databrud for overgangsperioden. I 2019 og 2020 blev hjerteområdet i stedet fulgt gennem en interim monitoreringsmodel, hvor regionerne kvartalsvis indberettede data til Sundhedsstyrelsen.

Opdateret 16 NOV 2022