xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ansøgning om specialfunktioner

De fem regioner samt privathospitaler og private klinikker kan ansøge Sundhedsstyrelsen om at varetage specialfunktioner. Der er ikke en ordinær ansøgningsrunde i gang på nuværende tidspunkt, men der i marts 2023 blevet åbnet for en ekstraordinær runde.

Hvis regioner eller privathospitaler og private klinikker ønsker at varetage en specialfunktion, skal de ansøge om godkendelse til det i Sundhedsstyrelsen.

Der er ikke en ordinær ansøgningsrunde i gang på nuværende tidspunkt. Mellem de ordinære runder skal der være helt særlige forhold tilstede for, at ansøgninger om specialfunktioner vil blive behandlet, eller for at igangsætte en ekstraordinær større ansøgningsrunde.

Ansøgninger om ændring af specialfunktioner uden for den ordinære runde

Sundhedsstyrelsen har en aftale med de fem regioner om, at spørgsmål om godkendelser af specialfunktioner, herunder ansøgninger, altid skal sendes via regionerne eller de faglige selskaber. Det skyldes, at det er regionerne, der driver de offentlige sygehuse og derfor har ansvaret for at varetage specialfunktioner. Samtidig er det vigtigt, at specialeplanen tager hensyn til det samlede behov for alle patienter i hele landet. Sundhedsstyrelsen har derfor behov for, at regionen eller det relevante faglige selskab bekræfter, at der i ansøgningen er tale om en ændring begrundet i et nationalt behov.

Hvis man som fagperson eller afdeling mener, at der for eksempel er problemer i forhold til formulering af funktionen eller kapacitetsproblemer relateret til den nuværende varetagelse, skal man derfor rette henvendelse til sin region eller sit faglige selskab, der, såfremt de er enige, kan rette henvendelse til Sundhedsstyrelsen. Vi vil da se på henvendelsen så hurtigt som muligt, når vi modtager den.

Private hospitaler og private klinikker fremsender selv deres ansøgning til Sundhedsstyrelsen, og de skal kun søge om de funktioner, som de varetager for offentligt finansierede patienter fx inden for det udvidede frie valg.

Proces ekstraordinær ansøgningsrunde 2023

Regeringen og Danske Regioner har indgået en aftale med Sundhed Danmark, der omhandler brug af privat sygehuskapacitet til afvikling af ventelister. I relation hertil har Sundhedsstyrelsen fået til opgave at afklare, om der er specialiserede behandlinger, der kan varetages flere steder i landet for at nedbringe ventelister på områder, der har særligt høje ventetider og presset kapacitet på landsplan

Læs mere om aftalen hos Indenrigs- og Sundhedsministeriet: Regeringen indgår aftale om fortsat brug af den private kapacitet

Følgende funktione har været omfattet af den ekstraordinære ansøgningsrunde:

Kirugi

  • Regionsfunktion nr. 2: Operation for fedme inkl. de akutte komplikationer dertil. Varetages i tæt samarbejde med intern medicin: endokrinologi

Neurologi

  • Regionsfunktion nr. 3: Perifer polyneuropati, som er verificeret ved neurofysiologisk undersøgelse, hvor ætiologien er usikker eller udviklingen atypisk (800 pt.)
  • Regionsfunktion nr. 8: Indikation og initial behandling af dystoni og hemifacielle spasmer med botulinumtoksin. Ukompliceret vedligeholdelsesbehandling kan foregå på hovedfunktionsniveau (1.500 pt.). Patienter med laryngeal og oromandibulær dystoni samt patienter med funktionshæmning og utilstrækkelig effekt af behandlingen efter 1 år varetages på højt specialiseret niveau
  • Regionsfunktion nr. 13: Vurdering, diagnostik og behandling af primære og sekundære hovedpineformer med utilstrækkelig behandlingseffekt på hovedfunktionsniveau, herunder hyppig migræne, klyngehovedpine/Hortons hovedpine, medicin- og overdoseringshovedpine (1.500 pt.). Trigeminusneuralgi med utilstrækkelig effekt af primær behandling på hovedfunktionsniveau varetages på højt specialiseret niveau
  • Regionsfunktion nr. 15: Udførsel og tolkning af kardiorespiratorisk monitorering for søvnapnø hos patienter med BMI < 35 uden betydende komorbiditet (2.500 pt.). Kan varetages på hovedfunktionsniveau i samarbejde med regionsfunktion

Ortopædisk kirugi

  • Regionsfunktion nr. 3: Sekundær rekonstruktion af flexorsener, senetransfereringer og behandling af nervelæsioner på underarm og hånd (> 500)
  • Regionsfunktion nr. 4: Reumakirurgi og alloplastikker (> 500))Regionsfunktion nr. 5: Recidiv ved Dupuytrens kontraktur (350)
  • Højt specialiseret funktion nr. 22: Periacetabulær osteotomi/hoftenær femurostetomi (<400)

Oto-rhino-laryngologi

  • Regions funktion nr. 10: Plastisk operation af ydre næse (ca. 300-400 pt.)

Tand-mund- og kæbekirugi

  • Regionsfunktion nr. 3: Ukomplicerede vækstbetingede kæbeanomalier med behov for ortodontisk-kirurgisk behandling (1.000 pt.) (monitoreres)

OBS! Kun ansøgninger til ortodontisk behandling

 

Foreløbig overordnet proces og tidsplan for ekstraordinær ansøgningsproces 2023

Der kan forekomme ændringer, der kan rykke processen

1. marts: Frist for indmelding af specialfunktioner

Sundhed Danmark og Danske Regioner sendte liste over relevante specialfunktioner med nationale kapacitetsproblemer og lange ventelister på landsplan til Sundhedsstyrelsen. Sundhedsstyrelsen har behandlet disse indmeldinger med henblik på en vurdering af, hvilke specialfunktioner, der vil kunne ansøges om i den ekstraordinære ansøgningsrunde. Sundhedsstyrelsens vurderinger af ansøgninger følger de eksisterende principper og kvalitetskrav.

 

16. marts: Møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

På mødet blev Sundhedsstyrelsens indstilling til, hvilke specialfunktioner, der skulle indgå i den ekstraordinære ansøgningsrunde, drøftet. 

 

23. marts - 19. april kl. 10.00: Ansøgningsperiode - er afsluttet

Ansøgningsmateriale til de specifikke specialfunktioner, vejledning til ansøgningsproces mv. har været tilgængelig på Sundhedsstyrelsens hjemmeside og i ansøgningsperioden.

D. 29. marts blev der afholdt et informationsmøde for privathospitaler.

 

Fra 19. april

Sundhedsstyrelsen vurderer de indkomne ansøgninger.

 

22. juni: Møde i Det Rådgivende Udvalg for Specialeplanlægning

På mødet vil Sundhedsstyrelsens indstilling til afgørelser vedrørende nye godkendelser og afslag til specialfunktioner blive forelagt, og der vil blive indhentet rådgivning fra udvalget. 

 

Primo juli (forventet): Sagsbehandling forventes afsluttet og foreløbige svarbreve udsendes

Sundhedsstyrelsen forventer at have afsluttet sagsbehandling af ansøgninger og foretaget afgørelser om godkendelser og afslag på ansøgninger. Ansøgere vil få tilsendt foreløbige svarbreve.

Der vil efterfølgende være en kort indsigelsesperiode, hvor der vil være mulighed for at indgive indsigelser. Herefter vil eventuelle indsigelser blive vurderet og endelige afgørelser meldes ud, forventeligt i august 2023.

Opdateret 23 MAR 2023