xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tilmelding som organdonor

Det er vigtigt at tage stilling til, om du vil være organdonor efter din død. Hvis du ikke har registreret din holdning til organdonation, enten skriftligt eller mundtligt til dine pårørende, er det dine efterladte, der skal træffe beslutningen i en i forvejen svær situation.

Hvis du er over 15 år og har et dansk cpr-nummer og adresse i Danmark, kan du skriftligt tage stilling til organdonation på to måder:

  • Tilmeld dig Donorregistret (sundhed.dk) eller
  • Udfyld donorkortet, og bær det på dig

Når du registrerer dig, kan du vælge at give fuld tilladelse til donation, eller du kan begrænse tilladelsen til visse organer. Du kan også nedlægge forbud mod donation, eller du kan registrere ‘ved ikke’. Vil du efterfølgende ændre din registrering, kan du ændre den i donorregistret på samme måde som ved tilmelding.

Hvis du giver fuld tilladelse, har du mulighed for at tage det forbehold, at din familie skal give accept af donationen. Hvis du registrerer ‘ved ikke’, er det dine pårørende, der skal træffe beslutningen om donation. Under alle omstændigheder er det en god idé at snakke med dine nærmeste om organdonation, så de kender din holdning og kan bakke op om din beslutning.

Tilmelder man sig Donorregistret, er det ikke nødvendigt også at udfylde donorkortet og bære det på sig.

Læs mere om organdonation og tilmeld dig

Dansk folder

Engelsk folder

Arabisk folder

Opdateret 01 JUL 2019