xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Materiale til almen praksis om kræftpakkeforløb

Almen praksis har en vigtig rolle i at henvise patienter med relevante symptomer til udredning i kræftpakkeforløb. Der er udarbejdet indgangsdokumenter med indgangskriterier til kræftpakkeforløbene, som er specifik henvendt til almen praksis.

Indgangsdokumenterne til almen praksis indeholder beskrivelser af indgangskriterierne for henvisning af patienter til de specifikke kræftpakkeforløb. Desuden indeholder de beskrivelser af håndtering af symptomer på recidiv.

For alle Sundhedsstyrelsens pakkeforløb gælder, at indgangskriterierne ikke er udtømmende, og at de derfor ikke er eneste grundlag for visitation til udredning på mistanke om kræft, uanset om det sker i eller uden for et pakkeforløb. Hvis lægen vurderer, at der er mistanke om en konkret type kræft, kan patienten således godt henvises til et pakkeforløb uden at opfylde indgangskriterierne.

I skemaet på siden Oversigt over kræftpakkeforløb finder du ”Indgangsdokument – almen praksis”

Du kan læse mere om almen praksis rolle i forbindelse med patienters kræftforløb i publikationerne:

Sundhedsstyrelsens forløbsprogram for rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft 

Dansk Selskab for Almen Medicins vejledning om kræftopfølgning i almen praksis 

Opdateret 30 NOV 2022