xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Spørgsmål og svar om registreringer

Hvordan ved jeg, om jeg skal underrette eller søge om tilladelse?

For røntgenapparater og acceleratorer kommer det an på, hvad strålekilden skal anvendes til.

Du kan finde en oversigt over hvem, der skal underrette, og hvem der skal søge om tilladelse her: 

Brug af strålingsgeneratorer - tilladelse eller underretning? 

For åbne eller lukkede radioaktive kilder kommer det an på aktiviteten eller aktivitetskoncentrationen af det radioaktive stof. Se Bek. nr. 670/2019, bilag 1 og 3.

Ud over at underrette eller søge om tilladelse, skal der også laves en særskilt registrering for hver strålekilde, der anvendes i virksomheden (herunder blandt andet røntgenudstyr og de fleste typer af lukkede radioaktive kilder). Vær opmærksom på, at Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse først kan behandle registreringen af strålekilden, efter du har underrettet eller søgt om tilladelse til at bruge den.

Hvad er et SST-id, og hvor finder jeg det?

Et SST-id er et unikt id for hver afdeling, strålekilde eller anlæg, som vi i Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse tildeler jer. Det kan findes på jeres tilladelse eller på kvitteringen for registrering af strålekilde.

Afdelingens SST-id udstedes af Strålebeskyttelse ved underretning eller ansøgning om tilladelse. Dette gælder dog ikke for afdelinger på offentlige sygehuse, hvor SOR-id anvendes i stedet.

Ved tvivl kan Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse kontaktes på telefon 4454 3454 eller sis@sis.dk.

Hvad er et p-nummer, og hvor finder jeg det?

Når jeres virksomhed har et CVR-nummer, har I også et p-nummer. P-nummeret angiver den fysiske lokalitet, hvor virksomheden har aktiviteter. Hver fysisk lokalitet i jeres virksomhed har sit eget p-nummer.

Du kan finde en liste over virksomhedens p-numre ved at søge på CVR-nummeret på datacvr.virk.dk. De tilhørende p-numre vil være listet under P-enheder.  

Hvem er tegningsberettiget?

En tegningsberettiget er en person, der kan indgå bindende aftaler på virksomhedens vegne. Den enkelte virksomhed udpeger selv sine tegningsberettigede, der for eksempel kan være en afdelingsleder eller virksomhedens ejer.

Min virksomhed har skiftet CVR-nummer. Hvordan skal det registreres?

Hvis du har skiftet CVR-nummer, skal du underrette om eller søge om tilladelse på ny.

Min virksomhed har skiftet p-nummer. Hvordan skal det registreres?

Hvis kun p-nummer ændres (altså hvis CVR-nummer ikke ændres), skal du sende en mail om det til sis@sis.dk. 

Min virksomhed er flyttet. Hvordan skal det registreres?

Hvis din virksomhed er flyttet, skal du sende en mail om det til sis@sis.dk. Hvis du får nye registreringspligtige anlæg eller kilder, eller du har fastmonterede kilder, som flyttes til en ny adresse, skal du være opmærksom på registrering af de ændrede forhold. Kilder og anlæg, der ikke længere benyttes, skal afmeldes.

Jeg har registreret mit udstyr. Hvornår kan jeg begynde at bruge det?

For tilladelser:

Når registreringen af strålekilden er færdigbehandlet og accepteret af Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse, modtager I en kvittering. Derefter kan strålekilden tages i brug.

For underretninger:

Strålekilden kan tages i brug, når den automatiske kvittering for registreringen er modtaget. 

Hvem skal lave en sikkerhedsvurdering?

Alle virksomheder, der har tilladelse til at bruge strålekilder, er ansvarlige for at udarbejde en sikkerhedsvurdering. Når Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse er på tilsyn, kan vi bede om at få fremvist sikkerhedsvurderingen.

Virksomheder, der ansøger om en ny tilladelse (se ovenfor), skal indsende en sikkerhedsvurdering som en del af ansøgningsprocessen. Du kan læse mere om krav til indhold og finde diverse skabeloner her:

Vejledning om sikkerhedsvurdering

Hvilke informationer skal vi bruge om strålebeskyttelseskoordinatoren?

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse skal bruge en række oplysninger om den person, der er strålebeskyttelseskoordinator, både ved ny underretning/tilladelse og ved skift af strålebeskyttelseskoordinator.

Som udgangspunkt registreres strålebeskyttelseskoordinatoren på sit CPR-nummer. Herudover skal Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse bruge kontaktoplysninger (telefon og mail) samt eventuel dokumentation for opfyldelse af de faglige krav. 

De faglige krav reflekterer sikkerheden i arbejdet, og derfor varierer kravene for de forskellige typer af strålekilder. De faglige krav til strålebeskyttelseskoordinatoren kan findes i nedenstående bekendtgørelser:

Opdateret 28 JUN 2023