xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspirationsark til kommuner om rygestop

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en række inspirationsark med forslag til, hvordan man i kommunerne kan komme i gang med at arbejde med rygestop, VBA og elektronisk henvisning.

Inspirationsarkene omhandler bl.a. metoder, rekruttering og fastholdelse af borgere i rygestopforløb.

Inspirationsarkene er dynamiske dokumenter, så hvis du har forslag til tilføjelser, ændringer eller helt nye inspirationsark er du meget velkommen til at kontakte Sundhedsstyrelsen.

Rygestop – Rekruttering og fastholdelse Flere samarbejdsflader effektiviserer rekrutteringen samtidig med at fleksible og målgruppebaserede rygestopforløb øger fastholdelsen af borgerne.

Samarbejde med almen praksis om henvisning til rygestop Hvis kommunerne samarbejder med almen praksis, kan flere borgere få tilbud om et rygestopforløb. Praktiserende læger har adgang til en gruppe af særligt udsatte borgere, som ellers er vanskelige at rekruttere.

Samarbejde med sygehus om henvisning til rygestop Hvis kommunerne samarbejder med sygehusene, kan flere borgere få tilbud om et rygestopforløb. Det kan være borgere, som sygehuset møder, fordi de har rygerelaterede symptomer og sygdomme, som f.eks. KOL eller før en operation.

Very Brief Advice (VBA) VBA bygger på antagelsen om, at oplysning om effekten af rådgivning og henvisning til et konkret tilbud alene kan være den udløser, der får borgere til at påbegynde et rygestop. VBA kan relativ let implementeres i arbejdsgange, hvor samtalen om rygestop ikke allerede finder sted.

Opdateret 30 MAJ 2023