xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Rygning

Her er der en kort beskrivelse af redskab og materiale til understøttelse af samtalen om rygning under det forebyggende hjemmebesøg.

Forebyggelsespakken om tobak

Forebyggelsespakken indeholder anbefalinger til kommunerne vedrørende tobak.

 

Very Brief Advice (VBA)

Very Brief Advice modellen er velegnet til at rekruttere rygere til rygestopforløb.
 
Metoden kræver ikke særlig viden om rygestop eller helbredseffekter herved. Metoden bygger på oplysning frem for rådgivning og er særlig anvendelig i de situationer hvor kommunen møder borgeren, herunder forebyggende hjemmebesøg. Metoden tager 30 sekunder og bygger på tre enkelte trin. 
 
Metoden er udarbejdet ud fra antagelsen om, at oplysning om effekten af rådgivning samt en konkret henvisning til rygestoptilbud alene kan være det der udløser, at borgeren påbegynder et rygestop.
Opdateret 18 SEP 2020