xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Trin-for-trin vejledning

Maksimale ventetider ved kræft

 • Der må maksimalt gå 14 kalenderdage fra sygehuset modtager henvisningen, til din undersøgelse (udredning) starter.
  • (Du skal have besked om datoen for udredningsstart inden 8 hverdage/11 kalenderdage.)
 • Der må maksimalt gå 14 kalenderdage fra din undersøgelse (udredning) er afsluttet, og du har takket ja til tilbud om behandling, til din behandling starter.
  • Der må maksimalt gå 28 dage fra sygehuset modtager henvisning til behandling, til du starter behandling.
 • Hvis du skal have efterbehandling (fx medicinsk behandling efter operation eller strålebehandling), må der gå maksimalt 14 dage, fra henvisningen til efterbehandlingen er modtaget, og du har takket ja, til du starter din efterbehandling.

Læs mere i bekendtgørelse og vejledning.


 

Maksimale ventetider ved påvist venstre hovedstammesygdom

 • Der må gå maksimalt 10 kalenderdage, fra du takker ja til den tilbudte behandling, til din behandling starter.
  • Der må gå maksimalt 14 dage, fra sygehuset modtager henvisningen til behandling, til din behandling starter.

Læs mere i bekendtgørelse og vejledning.


Maksimale ventetider ved dokumenteret ustabil angina pectoris

 • Der må gå maksimalt 14 kalenderdage, fra du takker ja til den tilbudte behandling, til din behandling starter.
  • Der må gå maksimalt 21 kalenderdage, fra henvisning efter afsluttet undersøgelse (udredning) er modtaget, til din behandling starter.

Læs mere i bekendtgørelse og vejledning.


Maksimale ventetider efter blodprop i hjertet

 • Der må gå 21 kalenderdage fra du takker ja til den tilbudte behandling, til din behandling starter
 • Der må gå maksimalt 35 kalenderdage fra henvisning efter afsluttet undersøgelse (udredning) er modtaget, til din behandling starter.

Opdateret 08 FEB 2024