xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsstyrelsen arbejder for mere røgfri arbejdstid på danske arbejdspladser

Mange arbejdspladser indfører nu røgfri arbejdstid – eller tager skridt mod at sikre mere røgfri arbejdstid. Alle regioner og mange af landet kommuner er allerede i gang.

Fællesskabet ryger ikke - Røgfri arbejdstid

I en ny undersøgelse gennemført af Megafon for Sundhedsstyrelsen i oktober 2019, siger 30 % af offentligt ansatte, at de har røgfri arbejdstid, men kun 9 % af privatansatte. Derfor sætter Sundhedsstyrelsen nu særlig fokus på, at flere private virksomheder påbegynder arbejdet hen mod mere røgfri arbejdstid.

Hvad er røgfri arbejdstid?

Røgfri arbejdstid er defineret som ”et sæt af regler, der forbyder medarbejdere at ryge i arbejdstiden, både indendørs, udendørs og uden for matriklen”. Det betyder, at rygning ikke er tilladt i hele arbejdstiden; hverken i selvbetalte pauser, mellem møder, under transport mellem flere arbejdssteder og ej heller ved hjemmearbejde.

Hvad er mere røgfri arbejdstid?

Røgfri arbejdstid er en proces, og mange virksomheder tager skridt for at sikre en mere røgfri arbejdstid, uden at implementere det fuldt ud med det samme. Røgfri arbejdstid er altså ikke enten eller. Ethvert tiltag der mindsker rygning på arbejdspladsen er positivt!
  

Hvorfor er mere røgfri arbejdstid en god idé for virksomheder?

 • Færre sygedage og mindre produktionstab
  Et røgfrit arbejdsmiljø kan føre til færre sygedage blandt dine ansatte. Rygere har otte ekstra sygedage om året sammenlignet med ikke-rygere.
 • Bedre fællesskab gennem mere ens pausekultur
  Når medarbejderne ikke er delt i rygere og ikke-rygere styrkes fællesskabet, og man undgår konflikter om forskel i pausekultur
 • Godt image udadtil
  For mange virksomheder kan det falde godt i tråd med de øvrige ønsker man har omkring virksomhedens brand ud ad til og de værdier man ønsker at signalere til kunder og samarbejdspartnere.

   

Røgfri arbejdstid giver mindre rygning

 • Forebygger rygestart blandt unge
  Man ved at rygestart hænger meget stærkt sammen med de sociale miljøer de unge færdes i. Når man ser andre i omgangskredsen fx kollegaer ryge, er risikoen for selv at starte meget større. 
 • Mindsker risiko for tilbagefald blandt tidligere rygere
  Det er svært at stoppe med at ryge og holde fast ved beslutningen, men hvis man ikke fristes i hverdagen er det meget nemmere at fastholde et rygestop.
 • Fremme rygestop hos nuværende rygere
  Mange bruger anledningen med indførelse af mere røgfri arbejdstid til at stoppe.

Opdateret 11 NOV 2019