Engelsk

Patientforeninger iværksætter initiativer til støtte for pårørende til mennesker med erhvervet hjerneskade

Baggrund 

I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, der udmøntes med afsæt i sundhedsstyrelsens servicetjek af området.

Hvem kan søge?

Puljen kan søges af patientforeninger på hjerneskadeområdet. 

Projektperiode

Det forventes, at aktiviteterne løber i årene ultimo 2017- 2020. Afrapportering skal foreligge ultimo 2020.

Midler til fordeling

Midlerne vedrørende nærværende puljeopslag udgør i alt 2 mio. kr. af ovennævnte ramme og er målrettet iværksættelse af initiativer, der har til formål at støtte pårørende til mennesker med er-hvervet hjerneskade. 

Materialer

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Oversigt 

Puljen er en ud af fem puljer, der vedrører en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, og som er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017. Oversigt for samtlige projekter, der har modtaget midler samt kontaktpersoner, findes her

Opdateret 16 NOV 2018