xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Udgående funktion fra sygehuse med højt­specialiseret funktion i neuro­rehabilitering

Pulje 5 ud af 5 puljer til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade. Puljerne er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017.

Hermed inviteres sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering til at søge om midler iværksættelse af forsøg med udgående funktion til kommuner.

I finanslovsaftalen for 2017 blev Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Dansk Folkeparti enige om at afsætte en ramme på 5 mio. kr. årligt i perioden 2017-2020 til en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, der udmøntes med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området.

Midlerne vedrørende nærværende puljeopslag udgør i alt 4,5 mio. kr. af ovennævnte ramme, løber i perioden 2018- 2020 og er målrettet iværksættelse af forsøg med udgående funktioner, der har til formål at understøtte kompetenceudvikling i kommunalt regi.

Frist for ansøgning

12. marts 2018

Baggrund

Udmøntningen af midlerne tager afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek på hjerneskadeområdet. Servicetjekket kom i stand som følge af finanslovsaftalen for perioden 2017- 2020 og mundede ud i en række anbefalinger, herunder et øget fokus tværsektorielt samarbejde.

På baggrund af Sundhedsstyrelsens servicetjek er der i perioden 2018-2020 afsat 4,5 mio. kr. til at: Der iværksættes forsøg med udgående funktion fra hospitaler med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering til kommuner med særlig henblik på kommunal kompetenceudvikling.

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning til ansøgningsskema

Tilsagn

Følgende ansøgere har modtaget tilsagn om støtte:

Klinik for Højt Specialiseret Neurorehabilitering/Traumatisk Hjerneskade, Rigshospitalet er med projektet ”Udgående funktion – tilbud om kompetenceudvikling indenfor neurorehabilitering til kommuner i Østdanmark” ud fra en faglig vurdering fundet støtteegnet på baggrund af de beskrevne kriterier og er bevilliget 2.250.000 kr.

Regionshospitalet Hammel Neurocenter, Region Midt er med projektet ”Kompetenceudvikling til avanceret genoptræningsniveau i Vestdanmark” ligeledes  ud fra en faglig vurdering fundet støtteegnet og er bevilliget 2.250.000 kr.

5 puljer om genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade

Puljen er pulje 5 ud af 5 puljer, der vedrører en øget indsats til genoptræning af borgere med erhvervet hjerneskade, og som er udmøntet med afsæt i Sundhedsstyrelsens servicetjek af området fra november 2017. Oversigt for samtlige projekter, der har modtaget midler samt kontaktpersoner, findes her 

Opdateret 23 MAJ 2018