xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tværfagligt behandlings­forløb for patienter med diffuse persi­sterende symptomer på lavt stofskifte

Puljen vedrører patienter med vedvarende symptomer på lavt stofskifte/funktionelle lidelser

Baggrund

Sundheds- og Ældreministeriet har afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til et projekt, som afprøver en model for tværfaglige forløb i somatikken med kognitiv terapi og lignende tiltag for patienter med symptomer på lavt stofskifte, hvor der er mistanke om, at symptomerne skyldes anden sygdom end lavt stofskifte.

Projektet skal blandt andet bidrage til hurtigere udredning og behandling gennem klarere henvisningsveje.

Hvem kunne søge?

Puljen kunne søges af endokrinologiske/medicinske afdelinger i samarbejde med et regionalt center for funktionelle lidelser.

Projektperiode

Juli 2020 til juli 2023.

Tildeling af midler

Dette projekt har fået midler:

Endokrinologisk Afdeling, OUH i samarbejde med Center for Funktionelle Lidelser, OUH: Forbedring af livskvaliteten hos patienter i behandling for lavt stofskifte: udvikling og evaluering af tværfaglige indsatsområder

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen var 15. juni 2020 kl. 12.

Materialer

Puljeopslag

Vejledning

Ansøgningsskema

Opdateret 11 SEP 2020