Engelsk

Tidlig indsats for sårbare familier

Udmøntning af satspuljen 2017-2020: ”Tidlig indsats for sårbare familier"

Som led i satspuljeaftalen for 2017- 2020 på sundhedsområdet inviteres landets kommuner hermed til at indsende ansøgninger om deltagelse i projekter, der skal mindske ulighed i sundhed og negativ social arv gennem en styrket sundhedsplejeindsats over for sårbare og udsatte børn og familier.

Ansøgningsfrist

31. oktober 2017 kl. 12.00.

Formål med puljen

Overordnet formål med puljen er:

  • at udvikle og afprøve indsatser, der matcher udsatte og sårbare børn og familiers behov og som virker i forhold til opsporing og fastholdelse af målgruppen
  • at styrke den opsøgende indsats fra sundhedsplejen til målgruppen
  • at målrette de eksisterende ressourcer på området, så der er større fokus på udsatte og sårbare børn og familier

Ansøgningsmateriale

Opslag af satspuljen

Vejledning til ansøgning

Ansøgningsskema 1

Ansøgningsskema 2

Ansøgningsskema 3

Ansøgningsskema 4

Rapport

I forbindelse med satspuljeprojektet er udarbejdet en afdækningsrapport af kommunernes indsats overfor sårbare og udsatte familier: Tidlig indsats for sårbare familier. Afdækning af kommunernes indsats til gravide, spæd- og småbørn og deres forældre med udgangspunkt i sundhedsplejens ydelser

Status januar 2018

Sundhedsstyrelsen modtog 36 ansøgninger i forbindelse med udmøntningen af satspuljen "Tidlig indsats for sårbare familier".

17 kommuner har fået midler til at arbejde med de to modeller, der er beskrevet i udmøntningsmaterialet.

Model A

Følgende kommuner skal arbejde med at udvikle sundhedsplejens tidlige indsats og det tværfaglige samarbejde, som beskrevet i model A:

  • Brønderslev, Favrskov, Furesø, Halsnæs, Herning, Horsens, Lyngby-Taarbæk, Ringkøbing-Skjern, Ringsted, Skanderborg, Sønderborg, Vejen, Vordingborg.

Model B

Følgende kommuner skal arbejde med at udvikle samarbejdet mellem sundhedsplejersker og pædagoger, som beskrevet i model B:

  • Faxe, Fredericia, Frederikssund, Hedensted.
Opdateret 16 NOV 2018