Engelsk

Sundhedsfremme og sygdoms­forebyggelse 2020

Sundhedsstyrelsen inviterer hermed private landsdækkende non-profit foreninger og organisationer til at ansøge om midler til konkrete indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte Sundhedsministeriets arbejde vedrørende sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse.

Ansøgning inkl. budgetskemaer skal sendes på e-mail og være Sundhedsstyrelsen i hænde senest tirsdag den 10. december 2019 kl. 12.00.

Midlerne vil blive udmøntet til indsatser inden for følgende områder:

Kriterier for de enkelte indsatsområder fremgår af dokumenterne.

Det er primært foreninger og organisationer, der er non-profit, som kan komme i betragtning til at modtage tilskud. Derudover kan forskningsinstitutioner også søge om midler til monitorering.

Der er cirka 6,9 millioner kroner til udmøntning i 2020, under forudsætning af at finanslov 2020 bliver vedtaget.

Der gives tilskud til konkrete aktiviteter og ikke til generel drift.

Ansøgningsmateriale

Læs mere om generelle vurderingskriterier, betingelser, formelle krav til ansøgningen mv.

Ansøgningsskema inkl. budgetskema til 1 årigt projekt 2020

Genansøgninger

Organisationer, der har modtaget betinget tilsagn for 2020, vil modtage en mail direkte fra Sundhedsstyrelsen med det skema, som skal anvendes for at genansøge om de betingede midler.

Spørgsmål

Spørgsmål vedrørende det faglige indhold og formelle krav kan rettes til Pernille Søgaard Skou, psth@sst.dk

Spørgsmål til økonomi og budgetskemaer kan rettes til: Kasper Dahl, kad@sst.dk

Opdateret 29 OKT 2019