xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Jordemoder på arbejdspladsen

Forsøgsordningen afprøver og evaluerer en ny metode til at forbedre gravides arbejdsmiljø, reducere deres graviditetsbetingede sygefravær og øge deres mulighed for at forblive i arbejde længst muligt under graviditet.

Baggrund

Sygefraværet hos gravide er betydeligt, hvilket har omkostninger både for samfundet og for den enkelte. Længerevarende graviditetsbetinget fravær kan have negativ effekt på kvinders tilknytning til arbejdsmarked, karrieremuligheder, livslang indtjening og pensionsopsparing.

I Norge er der erfaring for, at besøg på arbejdspladsen af en jordemoder, som giver konkret arbejdsmiljørådgivning til den enkelte gravide og til virksomhedsledelsen, kan nedsætte graviditetsbetinget fravær. Dette er vist i en række mindre projekter, men forebyggende jordemoderbesøg på arbejdspladsen er ikke afprøvet i større forsøg, ligesom der ikke findes en samlet evaluering af disse projekter.
   
På ovenstående baggrund er det besluttet at afprøve en lignende indsats i Danmark, idet det formodes, at en del af det graviditetsbetingede fravær kan forebygges med en målrettet individuel indsats på arbejdspladsen i kombination med øget fokus på generelle forebyggende og sundhedsfremmende tiltag på arbejdspladsen. 

Hvad består ordningen af?

Forsøgsordningen skal forankres på arbejdsmedicinske afdelinger. 

Forsøgsordningen afprøver og evaluerer en ny metode til at:

  • forbedre gravides arbejdsmiljø
  • reducere deres graviditetsbetingede sygefravær
  • øge deres mulighed for at forblive i arbejde længst muligt under graviditet.

Hvem kan søge?

Ansøger skal være en arbejdsmedicinsk afdeling.

Med arbejdsmedicinske afdelinger menes specialiserede afdelinger på sygehusene, som undersøger, om arbejdsmiljøet er årsag til sygdomme. 

Ansøger kan vælge at samarbejde med private og/eller offentligt ansatte jordemødre.

Projektperiode

Projekterne forventes at løbe fra december 2020 til juni 2022.

Midler til fordeling

Med finansloven af 2020 er der afsat 15 mio. kr. til at afprøve en forsøgsordning med jordemoderbesøg på arbejdspladsen. Heraf er afsat 0,1 mio. kr. til administration. Der udmøntes således 14,9 mio. kr. til projekter.

Det forventes, at der udvælges maksimalt fem projekter.

Ansøgningsfrist

16. november 2020 kl 12.

Materialer

Læs mere om puljen i udmøntningsopslag og læs om ansøgningsproces i vejledningen. 

Jordemoder på arbejdspladsen udmøntningopslag

Vejledning til ansøgning: Jordemoder på arbejdspladsen

Ansøgningsskema 1: Organisatoriske forhold

Ansøgningsskema 2: Beskrivelse af projektet

Ansøgningsskema 3: Samlet budgetskema

Ansøgningsskema 4: Budget år for år

Opdateret 06 OKT 2020