xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Ensartet tilgang i behovs­­vurderingen for borgere med diabetes

Formålet med puljen er at give kommuner mulighed for at afprøve Sundhedsstyrelsens nye anbefalinger til at styrke behovsvurderingen af rehabilitering. Kommunerne vil indsamle data vedrørende deres erfaringer med afprøvningen, som skal medvirke til at udvikle kvaliteten i behovsvurderingen.

Baggrund

Med satspuljeaftalen for 2017 blev det aftalt at afsætte 65 mio. kr. til en National Diabeteshandlingsplan.

I efteråret 2017 offentliggjorde regeringen og satspuljepartierne diabeteshandlingsplanen, som indeholdte 12 initiativer til at styrke indsatsen på diabetesområdet.

Som en del af den styrkede indsats blev der afsat midler til at afprøve og implementere Sundhedsstyrelsens anbefalinger for behovsvurdering i den afklarende samtale i kommunerne.

Bevillinger

Sundhedsstyrelsen har i juli 2019 bevilget midler til følgende fem projekter:

1. Behovsvurdering i den afklarende samtale

Projektejer: Greve Kommune

2. EMPOWER - Styrket ejerskab gennem differentierede indsatser for borgere med kronisk sygdom

Projektejer: Aalborg Kommune

3. Systematisk behovsvurdering af borgere med kronisk sygdom i Ringsted Kommune

Projektejer: Ringsted Kommune

4. Systematik og præcision i behovsvurderingen

Projektejer: Svendborg Kommune

5. Sundhedssamtalen – bæredygtig behovsvurdering

Projektejer: Frederikssund Kommune

 

Ansøgningsmateriale

Puljeopslag

Ansøgningsskema

Vejledning

Den Nationale Diabeteshandlingsplan

Sundhedsstyrelsens anbefalingerne for behovsvurdering i den afklarende samtale i kommunerne

Steno Diabetes Center Copenhagen, Erfaringsopsamling: Værktøjer og metoder til behovsvurdering Sundhedsstyrelsens anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes

Sundhedsstyrelsens anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Opdateret 13 APR 2021