xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Demensrejseholdsforløb med fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin

Sundhedsstyrelsen inviterer kommuner og private, herunder selvejende organisationer på ældreområdet til at søge om et forløb med Sundhedsstyrelsens demensrejsehold med fokus på at nedbringe brugen af antipsykotisk medicin i ældreplejen.

Baggrund

Med aftalen om udmøntning af reserven til foranstaltninger på social-, sundheds og arbejdsmarkedsområdet 2020-2023 blev der afsat 20 mio. kr. til videreførelse af Demensrejseholdet med særligt fokus på nedbringelse af antipsykotisk medicin. Dette er første ansøgningsrunde.

Demensrejseholdet afvikler et praksisnært læringsforløb for en læringsgruppe bestående af ca. 10 - 14 nøglepersoner, herunder relevante ledere, demenskoordinator og sygeplejersker på de deltagende plejecentre og hjemmeplejeenheder. Demensrejseholdet arbejder med de enkelte plejeenheder i ca. 16-20 uger.

Formål med demensrejseholdsforløb

Formålet med at deltage i et demensrejseholdsforløb er at bidrage til at nedbringe anvendelsen af antipsykotisk medicin til mennesker, der bor på plejecenter eller modtager hjemmepleje samt øge medarbejdernes kompetencer. Dette foregår gennem et praksisnære læringsforløb på den enkelte plejeenhed.

Den primære målgruppe for demensrejseholdsforløbene er de medarbejdere, der er centrale videnspersoner i plejen og omsorgen af ældre borgere med demens. Det er overvejende social- og sundhedsassistenter, sygeplejersker/udviklingssygeplejersker samt demenskoordinatorer.

Puljen kunne søges af kommuner og private leverandører, herunder selvejende organisationer.

Kriterier for udvælgelse af ansøgninger

Sundhedsstyrelsen vurderer ansøgningerne ud fra følgende kriterier:

  • I hvilken grad ansøger kan beskrive organisationens behov for et demensrejseholdsforløb, og hvordan forløbet vil styrke demensindsatsen til gavn for borgere med demens, herunder fokus på nedbringelse af forbruget af antipsykotisk medicin.
  • I hvilken grad projektet er funderet i ledelsen så fx den faglige ledelse sikrer forankring i hverdagen.
  • I hvilken grad ansøger kan redegøre for, at der sikres sammenhæng til tidligere/ igangværende forløb på demensområdet og at forløbet hænger sammen med andre relevante strategiske indsatser.
     

Økonomi

Hver plejeenhed kan i gennemsnit forvente at modtage 60.000 kr. pr. deltagende læringsgruppe som tilskud til primært vikardækning og andre indsatsrelaterede udgifter. Der er ligeledes afsat midler til kompensation til de deltagende læger.

Ansøgning og frist

Ansøgningsfristen er den 2. oktober 2020 kl 12.00.

Opstart vil foregå forskudt og de første forløb starter første halvdel af 2021. I ansøgningsskemaet skal ansøger prioritere på hvilke tidspunkter, ansøger ønskeret demensrejseholdsforløb.

Kontakt

Sundhedsstyrelsen kan kontaktes i ansøgningsperioden vedr. spørgsmål

Specialkonsulent Kirsten Groth Willesen
Telefon: 93 59 01 69
e-mail: kigw@sst.dk

Materialer

Ansøgningsskema

Puljeopslag

Opdateret 07 AUG 2020