xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Netværk for værdighedsambassadører og ledere

Videnscentret faciliterer netværk for både ledere og medarbejdere i den offentlige og private ældrepleje i alle danske kommuner.

Formål med netværk

Vi vil med netværkene skabe vidensdeling og understøtte indførelsen og driften af de tiltag til forbedringer på værdighedsområdet i ældreplejen, som kommuner og enheder rundt i Danmark er i gang med.

Det kan fx være aktiviteter og tiltag efter et forløb med værdighedsrejseholdet og forløb med kompetenceudvikling. Videnscentret holder derudover en række årlige netværksseminarer i hele landet for både værdighedsambassadører og ledere.

På netværksmøderne vil der være vidensoplæg om fx:

  • metoder til implementering
  • metoder til forandringsprocesser 
  • mulighed for vidensdeling og networking.

Målgrupper

Den primære målgruppe for netværk er ledere og medarbejdere, der har deltaget i forløb med rejsehold, kursus- og uddannelsesforløb eller er centralt involveret i arbejdet med værdighed på ældreområdet i kommuner og selvejende institutioner.

 

Kontakt

For spørgsmål og mere information om netværkene, skriv gerne til os: vaerdighed@sst.dk.

Opdateret 11 MAJ 2021