xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Materiale fra temadage og konferencer

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes der årligt en række temadage og en årlig konference med forskelligt fagligt fokus.

Opdateret 06 JUN 2019