Engelsk

Materiale fra temadage og konferencer

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes der årligt en række temadage og en årlig konference med forskelligt fagligt fokus.

Herunder finder du alt materiale fra vores afholdte temadage og konferencer. Materialesamlingen vil løbende blive udbygget. 

Opdateret 06 JUN 2019