Engelsk

Materiale fra temadage og konferencer

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes der årligt en række temadage og en årlig konference med forskelligt fagligt fokus.

Opdateret 06 JUN 2019