xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Årskonference 2020

Videnscenter for værdig ældrepleje holder hvert år en konference. Temaet for konferencen skifter fra år til år, alt efter hvad året har bragt af spørgsmål, ny viden og erfaringer, som er nye og nyttige at dele.

Formålet med årskonferencerne er sammen at blive klogere på, hvordan man arbejder med værdighed for ældre i plejeenheder og forvaltninger i kommuner og regioner og styrker udviklingen i ældreplejen.

Sundhedsstyrelsen er arrangør og står for konferencernes program, der kan byde på perspektiver fra forskningens verden, fra medarbejdere og ledere i praksis, oplevelser fra borgere og pårørende samt synspunkter fra politikere på sundhedsområdet. 

Fra konferencerne kan der hentes inspiration til gode løsninger på at skabe bedre sammenhæng i plejen, større livskvalitet for de svageste ældre og et endnu bedre samarbejde med pårørende.

Årskonferencerne er gratis, men tilmelding er nødvendig. 

Se også program for årskonferencen 2019 

Opdateret 31 OKT 2019