Engelsk

Kompetence­udvikling og rådgivning

Videnscenter for værdig ældrepleje tilbyder kompetenceudvikling og rådgivning til kommunale og private leverandører på ældreplejeområdet.

 Kompetenceudviklingsaktiviteterne vil fx kunne være følgende

 • Praksisnært kursusforløb for medarbejdere på plejeenhederne
 • Diplommodul for personaleledere og faglige ressourcepersoner
 • Faglige temadage
 • Konferencer
 • Seminarer og workshops om værdighed 

Det konkrete indhold og de tilknyttede læringsmål i kompetenceudviklingen koordineres tæt med indhold og metoder i de kommende værdighedsrejseholdsforløb.

Denne side vil løbende blive opdateret med mere information om aktiviteterne.

Kompetenceudviklingsaktiviteterne

Praksisnært kursusforløb for medarbejdere og ledere på plejeenheder

Formålet med kurset er, at deltagerne opnår øget viden, bedre kompetencer og konkrete metoder til at arbejde med værdighed i ældreplejen på deres egen arbejdsplads. De praksisnære kursusforløb forventes afholdt på 4 dage opdelt i 2 moduler med øvelser og praksislæring mellem de to moduler.

De første forløb forventes igangsat 1. kvartal 2019

Indhold og tilrettelæggelse
Det faglige omdrejningspunkt på kurset er konkrete metoder og tilgange ift. at arbejde med ældre borgeres selvbestemmelse, livskvalitet og værdighed. I tilrettelæggelsen af kurset, vil der være fokus på transfer og implementering af det lærte. Kursusforløbets indhold vil derfor være praksisorienteret og bygge på en didaktik, der giver plads til deltagernes motivation samt understøtter et praksisnært læringssyn og læringsmål.

Målgruppe
Målgruppen er personer på plejeenheder fra ældreområdet, fx social- og sundhedsassistenter- og hjælpere, sygeplejersker, ergo- og fysioterapeuter, ledere m.fl. 

Diplommodul – ledelse forandringsprocesser og implementering af metoder ift. værdig ældrepleje

Formål

Formålet med diplommodulet er, at deltagerne opnår øget viden og bedre kompetencer til:

 • at udvikle deres medarbejderes praksis
 • at implementere processer, der understøtter værdighed i ældreplejen.

Indhold og tilrettelæggelse
Modulet tilrettelægges, så det tager udgangspunkt i deltagernes konkrete projekter, behov og udfordringer. Diplommodulet (5 ECTS point) skal tage udgangspunkt i en studieordning fra Diplomuddannelse i ledelse. 

Forløbene skal afholdes som deltidsstudie med indlagte øvelser, aktionslæringstiltag og praksislæring undervejs. Det er et krav, at der igennem modulet arbejdes med et konkret forbedringstiltag på egen arbejdsplads, som kvalificeres og udvikles undervejs på modulet. Vi opfordrer til at eksamensopgaven udfærdiges i grupper for at øge transfer og implementeringskraft.

Målgruppe
Målgruppen er ledere og udvalgte nøglemedarbejdere med særligt ansvar, der arbejder med ledelse af personale og/eller ledelses af forandrings- og udviklingsprocesser indenfor feltet værdig ældrepleje. 

Det kan fx være 

 • plejecenterleder
 • områdeleder
 • teamleder i hjemmeplejen
 • centersygeplejerske
 • udviklingssygeplejerske m.v.

Faglige temadage

Formål
Formålet med de faglige temadage er, at deltagerne opnår øget faglige viden og derved bedre kompetencer til at arbejde med værdighed i ældreplejen med fokus på et specifikt emne.

Indhold og tilrettelæggelse
Temadagene vil have et fagligt tema, der vedrører en af de seks værdier, som er omdrejningspunktet for videnscenterets arbejde. Det kan fx være en temadag om ernæring, samtaler om livet og døden eller tværfaglig koordinering i komplekse forløb. De udvalgte temaer udvælges løbende med udgangspunkt i kommunernes behov og nyeste viden, best practice og evidens ift. arbejdet med værdighed.

Målgruppe
Målgruppen er medarbejdere fra ældreområde fx ledere, social – og sundhedsassistenter, sygeplejersker, ergo – og fysioterapeuter m.fl. 

De første temadage forventes afholdt i efteråret 2018. Du kan holde dig opdateret på hjemmesiden her eller tilmelde dig vores nyhedsbrev.

Konferencer – nyeste viden, gode eksempler og erfaringer fra praksis

Formål
Formålet med konferencerne er, at videreformidle ny viden, evidens og gode erfaringer Videnscentrets arbejde.

Indhold og tilrettelæggelse
Det forventes, at konferencerne afholdes centralt i landet, og at hver konference tilrettelægges med både faglige vidensoplæg og seminarer med deling af viden, inspiration og erfaringer. Konferencernes konkrete indhold og program udvikles løbende, så det sikres, at det er i overensstemmelse med målgruppens aktuelle behov og nyeste viden på området. 

Målgruppe
Den primære målgruppe er ledere, medarbejdere og relevante interessenter fra ældreområdet.

Oplæg og workshops om værdig ældrepleje

Formål
Kommuner og plejeenheder har mulighed for at rekvirere videnscenteret til lokale videns-oplæg og workshops med fokus på værdighed, som fx kan anvendes til inspiration i forbindelse med lokale udviklingsprocesser.

Indhold og tilrettelæggelse
Videnscentret udvikler og afholder oplæg om værdighed, livskvalitet og selvbestemmelse i relation til værdig ældrepleje. Oplægget kan enten afholdes selvstændigt – eller i forbindelse med afholdelse af efterfølgende workshop faciliteret af videncentret, hvor deltagerne arbejder med, hvordan de lokalt kan operationalisere værdierne. 

Miminumsdeltagelse:

 • 50 deltagere
 • Det forventes desuden, at ledelsen repræsenteres med minimum fem personer.

Målgruppe
Ledere og medarbejdere i ældreplejen. Det kan fx være i forbindelse med et arbejdsseminar eller en lokal temadag. Målgruppen kan også være politiske eller strategiske ledelseslag i en kommune, som fx skal videreudvikle kommunens værdighedspolitik – eller et borgerseminar, hvor man inddrager borgere og pårørende i dialog om værdighed i ældreplejen.

Opdateret 22 NOV 2018