Engelsk

Gratis temadage 2020

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes årligt en række temadage med forskelligt fagligt fokus.

Temadagene er målrettet medarbejdere i ældreplejen og formålet med temadagene er at give deltagerne inspiration samt perspektiver og redskaber til at arbejde med det givne faglige fokus. Temadagenes program er altid sammensat af en vekslen mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor deltagerne aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra egen hverdag. 

Alle temadage i Videnscenter for værdig ældrepleje er gratis at deltage i.

Temadage i 2020

Temadag om seksualitet, livskvalitet og selvbestemmelse i ældreplejen:

Haderslev: 21. januar 2020
Randers: 22. januar 2020
Rødovre: 29. januar 2020

 

 

Opdateret 05 DEC 2019