Engelsk

Gratis temadage 2019

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes årligt en række temadage med forskelligt fagligt fokus.

Temadagene er målrettet medarbejdere i ældreplejen og formålet med temadagene er at give deltagerne inspiration samt perspektiver og redskaber til at arbejde med det givne faglige fokus. Temadagenes program er altid sammensat af en vekslen mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor deltagerne aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra egen hverdag. 

Alle temadage i Videnscenter for værdig ældrepleje er gratis at deltage i.

Temadage i 2019  

Livskvalitet

Roskilde: 12. november om livskvalitet. Læs mere 
(ikke flere ledige pladser, men du kan tilmelde dig venteliste)

Aarhus: 12. november om livskvalitet. Læs mere 
(ikke flere ledige pladser, men du kan tilmelde dig venteliste)

Selvbestemmelse

Holstebro: 3. december om selvbestemmelse. Læs mere 
(ikke flere ledige pladser, men du kan tilmelde dig venteliste)

Opdateret 18 SEP 2019