Engelsk

Gratis temadage 2019

Som en del af Videnscentrets kompetenceudvikling afholdes årligt en række temadage med forskelligt fagligt fokus.

Temadagene er målrettet medarbejdere i ældreplejen og formålet med temadagene er at give deltagerne inspiration samt perspektiver og redskaber til at arbejde med det givne faglige fokus. Temadagenes program er altid sammensat af en vekslen mellem oplæg, dialog og refleksion, hvor deltagerne aktivt får mulighed for at inddrage eksempler fra egen hverdag. 

Alle temadage i Videnscenter for værdig ældrepleje er gratis at deltage i. 

Planlagte temadage i efteråret 2019:

Roskilde: 12.november 2019 om livskvalitet

Aarhus: 12.november 2019 om livskvalitet

Hillerød: 29. november 2019 om ernæring

Holstebro: 29. november 2019 om ernæring

Holstebro: 3. december 2019 om selvbestemmelse

Mere info følger.

Opdateret 06 JUN 2019