xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Netværk for værdighedsambassadører og ledere

Videnscentret faciliterer netværk for både ledere og medarbejdere. Netværkenes formål er at skabe vidensdeling og understøtte implementering og drift af de forbedringstiltag, kommuner og enheder er i gang med på værdighedsområdet, fx efter et rejseholdsforløb og/eller kompetenceudviklingsaktiviteter. Derudover afholder videnscentret en række årlige netværksseminarer rundt omkring i landet for værdighedsambassadører og ledere.

På netværksmøderne vil der være vidensoplæg om fx:

  • metoder til implementering
  • metoder til forandringsprocesser 
  • mulighed for vidensdeling og networking

Målgrupper

Ledere og medarbejdere, der har deltaget i rejseholdsforløb, praksisnært kursusforløb, diplomuddannelse eller er centralt involveret i arbejdet med værdighed på ældreområdet.

Denne side vil løbende blive opdateret med mere information om netværkene.

Opdateret 22 NOV 2018