xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Årskonferencen 2021

Videnscenter for værdig ældrepleje holder hvert år en stor konference.

Årskonferencen vil igen i år byde på perspektiver fra forskningens verden, fra medarbejdere og ledere i ældreplejen i offentligt og privat regi, oplevelser fra borgere og pårørende samt synspunkter fra politikere om social-, sundheds- og ældreområdet.

Her i 2021 er der særligt fokus på en mere systematisk tilgang til at arbejde med og udvikle kvalitet i ældreplejen.

Formål

Vi mødes til årskonferencerne for, at vi sammen kan blive klogere på, hvordan vi arbejder med værdighed for ældre i hjemmeplejen og plejeenheder, i forvaltningerne i kommuner og regioner og derved styrker udviklingen i ældreplejen i hele Danmark.

Deltag i årets konference

Videnscentret er nu ved at lægge sidste hånd på planlægningen af årets konference, der vil foregå i Odense den 4. november 2021.

Årskonferencen er gratis, men man skal tilmelde sig for at deltage.

Om program og praktiske informationer om tilmeldingen til konferencen følger i anden halvdel af september 2021.

 

Inspiration og temaer

Fra konferencerne kan der hentes inspiration til gode løsninger på at skabe bedre sammenhæng i plejen, større livskvalitet for de svageste ældre og et endnu bedre samarbejde med pårørende.

Du kan se eller gense de tidligere konferencer og finde materialerne fra disse her:

Årskonference 2020: ”Værdighed i en mangfoldig ældrepleje”

Årskonference 2019: ”Værdighed i ældreplejen – hvad kalder det på af ledelse og organisation?”

Årskonference 2018: ”Værdighed i ældreplejen hvorfor og hvordan?”

Opdateret 14 SEP 2021