xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Videnscenter for værdig ældrepleje

Videnscenter for værdig ældrepleje arbejder for at sikre sårbare ældre og deres pårørende en værdig alderdom

Det arbejder vi med

Vores formål er at understøtte kommunerne i at skabe mere værdighed i ældreplejen. Det gør vi blandt andet ved at tilbyde forskellige typer af kompetenceudviklingsforløb og rådgivning, netværksfacilitering, samt formidling og information om nyeste viden, gode erfaringer, best practice og metoder til at sikre en værdig ældrepleje.

Videnscentret rummer også et værdighedsrejsehold. Rejseholdet er en udgående funktion, der tilbyder kommunerne både lange og korte skræddersyede praksisnære forløb for at opkvalificere medarbejderne.

Du kan læse mere om de enkelte aktiviteter, og hvornår de forventes etableret i menulinjen.

Fokus i vores arbejde

Videnscenter for værdig ældrepleje arbejder med afsæt i følgende syv fokusområder:

  • Livskvalitet
  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng
  • Mad og måltid
  • En værdig død
  • Pårørende
  • Ensomhed

De syv fokusområder er også afsæt for kommunernes værdighedspolitikker.

Læs bekendtgørelsen om værdighedspolitikker

Behovsanalyse

Videnscentret har i løbet af foråret og sommeren 2018 gennemført en behovsanalyse. Behovsanalysen bygger på 50 interviews med medarbejdere, daglige ledere af plejecentre og plejeenheder, administrative ledere og konsulenter samt borgere og pårørende i 17 forskellige kommuner. Formålet med behovsanalysen er, at understøtte udviklingen af videnscenterets arbejde.

Læs videnscentrets behovsanalyse

Samarbejdspartnere

Som en del af etableringen af Videnscenter for værdig ældrepleje, er der nedsat et nationalt råd, som skal rådgive og vejlede Videnscentret om dets aktiviteter. Rådet består af centrale aktører og organisationer på ældreområdet.

Medlemmer af Det Nationale Råd

Derudover samarbejder videnscentret tæt med kommuner, fagpersoner og øvrige relevante aktører om at skabe relevante og aktuelle aktiviteter.

Nyhedsbrev og sociale medier

Du kan holde dig opdateret om vores aktiviteter ved at abonnere på vores nyheder samt følge os på Facebook og LinkedIn. Ved tilmeldingen til nyheder skal du vælge ”Nyheder fra Videnscenter for værdig ældrepleje”.

Tilmelding til nyheder

Videnscentrets Facebook-side

Videnscentrets LinkedIn-side

 

Opdateret 20 JUN 2019