xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tandlæger

For at sikre høj kvalitet og udvikling af specialtandlægeuddannelsen bidrager Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse med rådgivning til Sundhedsstyrelsen.

Rådet består af en formand, der er udnævnt af sundhedsministeren efter indstilling fra Sundhedsstyrelsen og 12 medlemmer.

Rådets opgave er at rådgive de centrale sundhedsmyndigheder i alle forhold om videreuddannelse på tandlægeområdet på overordnet og principielt niveau, samt rådgive i konkrete sager. Sundhedsstyrelsen varetager sekretariatsfunktionen.

Rådsmedlemmer

 • Formand for rådet, Dorthe Arenholt Bindslev, udpeget af Sundheds- og Ældreministeriet
 • Henrik Stig Jørgensen, Sundhedsstyrelsen
 • Thomas Kofod, Danske Regioner
 • Anne Kaae-Nielsen, KL
 • Alberte Rodskjer, Sundheds- og Ældreministeriet
 • Karen Lisbeth Sejrup van Deurs, Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Carsten Christensen, Ansatte Tandlægers Organisation
 • Michael Holmquist-Larsen, Tandlægeforeningen
 • Anne Marie Lynge Pedersen, Tandlægeskolen i København
 • Siri Beier Jensen, Tandlægeskolen i Århus
 • Henrik Paul Nielsen, Foreningen af Specialtandlæger i Tand-, Mund- og Kæbekirurgi
 • Morten Borchorst, Foreningen af Specialtandlæger i Ortodonti
 • Birgitte Drewes, Styrelsen for Patientsikkerhed

Sekretariatet

 • Karen Geismar, Sundhedsstyrelsen
 • Steen Hartvig Hansen, Sundhedsstyrelsen

Forretningsudvalg

Det Nationale Råd har et Forretningsudvalg, der forbereder møderne i rådet og følger op på beslutningerne. Forretningsudvalget har 4 medlemmer.

Fagligt uddannelsesudvalg

Under rådet er der nedsat et fagligt uddannelsesudvalg, der rådgiver Sundhedsstyrelsen i konkrete faglige spørgsmål om indhold og forløb af specialtandlægeuddannelsen. Udvalget har 4 medlemmer.

Opdateret 02 MAJ 2019