xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse rådgiver Sundhedsstyrelsen for at sikre høj kvalitet og udvikling af den lægelige videreuddannelse.

Rådet blev etableret i 2001 og har til opgave at rådgive de centrale sundhedsmyndigheder i alle forhold vedrørende lægelig videreuddannelse på overordnet og principielt niveau.

Rådsmedlemmer

 • Vicedirektør Lars Juhl Petersen (Sundhedsstyrelsen, formand)
 • Enhedschef Marlene Øhrberg Krag (Sundhedsstyrelsen)
 • Overlæge Claus Malta Nielsen (Sundhedsstyrelsen)
 • Lægelig direktør Lone Winther Jensen (Videreuddannelsesregion Nord)
 • Lægelig direktør Michael Dall (Videreuddannelsesregion Syd)
 • Sundhedsfaglig chef, Preben Ditlev Cramon (Videreuddannelsesregion Øst)
 • Professor, dr.med. Torben Bæk Hansen (Universiteterne)
 • Formand Henrik Ullum (Lægevidenskabelige Selskaber)
 • Overlæge Bente Malling (Lægevidenskabelige Selskaber)
 • Klinikchef Jeanett Bauer (Lægevidenskabelige Selskaber)
 • Reservelæge Jesper Brink Svendsen (Lægeforeningen)
 • 1. reservelæge Cæcilie Trier Sønderskov (Yngre Læger)
 • Ledende overlæge Inger Brødsgaard (Foreningen af Speciallæger)
 • Alm. praktiserende læge Gunver Lillevang (Praktiserende Lægers Organisation)
 • Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt (Danske Regioner)
 • Centerchef Thomas I. Jensen (Danske Regioner)
 • Centerdirektør Martin Magelund Rasmussen(Danske Regioner)
 • Enhedschef Birgitte Drewes (Styrelsen for Patientsikkerhed)
 • Professor, dr.med. Doris Østergaard (Uddannelses- og Forskningsministeriet)
 • Kontorchef Lene Brøndum Jensen (Sundheds- og Ældreministeriet)

Sekretariat

 • Sektionsleder Sigrid Paulsen (Sundhedsstyrelsen)
 • Specialkonsulent Camilla Kandrup (Sundhedsstyrelsen)

Permanente udvalg under Rådet

Forretningsudvalget forbereder møderne i Rådet og følger op på beslutningerne. Forretningsudvalget har fire medlemmer: Det Nationale Råds formand og formændene for de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Prognose- og dimensioneringsudvalget udarbejder prognoser for det fremtidige lægelige arbejdsmarked efter beslutning i Rådet og skaber grundlaget for Rådets rådgivning om dimensioneringen af den lægelige videreuddannelse.

Medlemmer af Prognose- og dimensioneringsudvalget:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Sundhed- og Ældreministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Danske Regioner
 • De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Lægeforeningen
 • Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
 • Lægemiddelindustriforeningen
 • De sundhedsvidenskabelige fakulteter Midlertidige udvalg kan med Sundhedsstyrelsens tilladelse nedsættes af Rådet til behandling af særlige spørgsmål.
Opdateret 14 AUG 2020