xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse rådgiver Sundhedsstyrelsen for at sikre høj kvalitet og udvikling af den lægelige videreuddannelse.

Rådet blev etableret i 2001 og har til opgave at rådgive de centrale sundhedsmyndigheder i alle forhold vedrørende lægelig videreuddannelse på overordnet og principielt niveau.

Rådsmedlemmer

 • Direktør Søren Brostrøm (Sundhedsstyrelsen, formand)
 • Enhedschef Steen Dalsgaard Jespersen (Sundhedsstyrelsen)
 • Enhedschef Charlotte Hosbond (Sundhedsstyrelsen)
 • Lægelig direktør Lone Winther Jensen (Videreuddannelsesregion Nord) 
 • Lægelig direktør Michael Dall (Videreuddannelsesregion Syd) 
 • Vicedirektør Kirsten Wisborg (Videreuddannelsesregion Øst) 
 • Professor, dr.med. Torben Bæk Hansen (Universiteterne) 
 • Formand Susanne Axelsen (Lægevidenskabelige Selskaber) 
 • Overlæge Bente Malling (Lægevidenskabelige Selskaber) 
 • Klinikchef Jeanett Bauer (Lægevidenskabelige Selskaber) 
 • Reservelæge Jesper Brink Svendsen (Lægeforeningen) 
 • 1. reservelæge Cæcilie Trier Sønderskov (Yngre Læger) 
 • Ledende overlæge Inger Brødsgaard (Foreningen af Speciallæger) 
 • Alm. praktiserende læge Gunver Lillevang (Praktiserende Lægers Organisation) 
 • Lægefaglig direktør Michael Braüner Schmidt (Danske Regioner)
 • Centerchef Thomas I. Jensen (Danske Regioner) 
 • Lægelig uddannelseschef, Marit Buccarella (Danske Regioner) 
 • Vicedirektør Birgitte Drewes (Styrelsen for Patientsikkerhed)
 • Professor, dr.med. Doris Østergaard (Uddannelses- og Forskningsministeriet) 
 • Kontorchef Randi Frydensberg Hede (Sundhedsministeriet) 

 

Sekretariat

 • Konst. Sektionsleder Overlæge Claus Malta Nielsen (Sundhedsstyrelsen)
 • Fuldmægtig Katrine Risom  (Sundhedsstyrelsen)

 

Permanente udvalg under Rådet

Forretningsudvalget forbereder møderne i Rådet og følger op på beslutningerne. Forretningsudvalget har fire medlemmer: Det Nationale Råds formand og formændene for de Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse.

Prognose- og dimensioneringsudvalget udarbejder prognoser for det fremtidige lægelige arbejdsmarked efter beslutning i Rådet og skaber grundlaget for Rådets rådgivning om dimensioneringen af den lægelige videreuddannelse.

Medlemmer af Prognose- og dimensioneringsudvalget:

 • Sundhedsstyrelsen
 • Sundhed- og Ældreministeriet
 • Uddannelses- og Forskningsministeriet
 • Sundhedsdatastyrelsen
 • Danske Regioner
 • De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse
 • Lægeforeningen
 • Organisationen af Lægevidenskabelige Selskaber
 • Lægemiddelindustriforeningen
 • De sundhedsvidenskabelige fakulteter Midlertidige udvalg kan med Sundhedsstyrelsens tilladelse nedsættes af Rådet til behandling af særlige spørgsmål.

 

Opdateret 01 MAR 2021