xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Speciallægeuddannelser

Sundhedsstyrelsen udarbejder de overordnede rammer gældende for speciallægeuddannelsen og godkender specialernes målbeskrivelser. 

Når speciallægeuddannelsen er gennemført har lægen opnået praktiske og teoretiske kompetence på speciallægeniveau inden for det enkelte lægelige speciales målbeskrivelse. De regionale råd for lægers videreuddannelse godkender og tilrettelægger uddannelsessteder og uddannelsesforløb.

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse 

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse

Opdateret 02 MAJ 2019