xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Klinisk basisuddannelse (KBU)

Sundhedsstyrelsen er ansvarlig for tilrettelæggelse af tilmeldingsprocedure for den kliniske basisuddannelse (KBU). Det er regionerne, der tilrettelægger ansættelsesproceduren.

Den kliniske basisuddannelse (KBU) er første led i den lægelige videreuddannelse, som alle læger skal gennemføre for at opnå tilladelse til selvstændigt virke. Den kliniske basisuddannelse er tilrettelagt som et forløb, så lægen sikres en hurtig og samlet start på videreuddannelsen. Formålet med den kliniske basisuddannelse er at opnå basale praktiske kliniske færdigheder.

I KBU’en bruger lægen den opnåede viden fra lægeuddannelsen på universitetet. Efter afsluttet og godkendt KBU kan lægen søge om tilladelse til selvstændigt virke, som der skal være opnået før det efterfølgende introduktionsforløb i speciallægeuddannelsen kan blive godkendt.

Reglerne om KBU er beskrevet i Bekendtgørelse om lægers kliniske basisuddannelse.

Opdateret 02 MAJ 2019