xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Årsmøder

Sundhedsstyrelsen afholder årligt et heldagsmøde for inspektorgruppen. Emnerne på årsmødet er relevante for inspektorer samt for personer med tilknytning til den lægelige videreuddannelse.

Inspektorårsmødet 2021 forventes afholdt medio juni.

Møderne er tænkt som en inspiration for inspektorerne, der her får lejlighed til at udveksle erfaringer fra opgaven som inspektor. Årsmødets form og indhold drøftes løbende mellem Sundhedsstyrelsen og følgegruppen for inspektorordningen.

Opgave- og ansvarsfordeling

Årsmøder

Opdateret 06 JAN 2021