Engelsk

Årsmøder

Sundhedsstyrelsen afholder årligt et heldagsmøde for inspektorgruppen. Emnerne på årsmødet er relevante for inspektorer samt for personer med tilknytning til den lægelige videreuddannelse.

Møderne er tænkt som en inspiration for inspektorerne, der her får lejlighed til at udveksle erfaringer fra opgaven som inspektor. Årsmødets form og indhold drøftes løbende mellem Sundhedsstyrelsen og følgegruppen for inspektorordningen.

Opgave- og ansvarsfordeling

Årsmøder

Årsmøde 2019

Inspektorårsmødet 2019 blev afholdt den 12. marts. Der kommer snarest et resume fra dagen.

Læs programmet her

Opdateret 02 MAJ 2019