xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Uddannelse af speciallæger

Efter den kliniske basisuddannelse skal den uddannelsessøgende læge gennemgå introduktionsuddannelse, hoveduddannelse og en teoretisk uddannelse.

Den teoretiske uddannelse er obligatorisk, og består af generelle kurser, specialespecifikke kurser og et forskningstræningsmodul.

Der er udarbejdet målbeskrivelser for alle 39 specialer. 

Når speciallægeuddannelsen er gennemført har lægen opnået praktiske og teoretiske kompetence på speciallægeniveau inden for det enkelte lægelige speciales målbeskrivelse. De regionale råd for lægers videreuddannelse godkender og tilrettelægger uddannelsessteder og uddannelsesforløb.

Merit i speciallægeuddannelsen
U
denlandske ansættelser eller speciallægeuddannelser kan nogle gange give merit i den danske speciallæge uddannelse. Det samme gælder, hvis du har taget hele eller dele af en anden dansk speciallægeuddannelse. De regionale videreuddannelsesregioner kan rådgive mere angående merit, det er også dem der foretager meritvurderingen. Du kan læse mere i Sundhedsstyrelsens vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen, se nedenstående.

Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

De Regionale Råd for Lægers Videreuddannelse 

Søg anerkendelse som speciallæge hos Styrelsen for Patientsikkerhed

Bekendtgørelse nr. 96 af 2. februar 2018 om uddannelse af speciallæger

Bekendtgørelse nr. 458 af 25. april 2019 om speciallæger

Terminologi

Vejledning om meritvurdering i speciallægeuddannelsen

Opdateret 20 JAN 2023