xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Andre uddannelser

Sundhedsstyrelsen fastlægger rammerne for alle øvrige sundhedsuddannelser, der ikke giver ret til autorisation i Styrelsen for Patientsikkerhed.  Uddannelserne varetages af forskellige udbydere, men Sundhedsstyrelsen kan vejlede sundhedspersonale og borgere om uddannelserne.

For eksempel fastlægge Sundhedsstyrelsen rammerne for specialsygeplejerskeuddannelser i samarbejde med specialuddannelsesrådene inden for de enkelte uddannelser.

Sundhedsstyrelsen udarbejder også rammer for andre videreuddannelser, hvor uddannelsesbeviset almindeligvis udstedes af skolen eller uddannelsesstedet. For eksempel specialpsykolog i børne-ungdomspsykiatri og i psykiatri, behandlerfarmaceut, hospitalsfysiker mv.

Andre sundhedsuddannelses grunduddannelser giver ret til autorisation fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Disse uddannelser varetages af universiteter, professionsbacheloruddannelser, erhvervsskoler.

Kiropraktorer opnår autorisation og ret til selvstændigt virke fra Styrelsen for Patientsikkerhed efter gennemført turnustjeneste. Sundhedsstyrelsen deltager i Kiropraktorernes uddannelsesråd og godkender tutorer.

Læs mere om de enkelte uddannelser

Opdateret 02 MAJ 2019