xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsplaner

Det er regionernes opgave at udarbejde sundhedsplaner. Regionerne skal indhente rådgivning fra Sundhedsstyrelsen, når der udarbejdes nye sundhedsplaner, delplaner eller laves væsentlige ændringer i en vedtaget plan.

Regionerne skal ifølge sundhedsloven udarbejde en sundhedsplan, som beskriver regionens samlede opgaveløsning på sundhedsområdet. Sundhedsplanen indeholder de væsentligste delplaner og strategier for de forskellige dele af sundhedsområdet, for eksempel sygehusplaner, akutplaner, planer for fødeområdet og praksisområdet også kaldet praksisplaner.

Når regionerne har udarbejdet en sundhedsplan eller delplan for et sundhedsområde, og når der laves væsentlige ændringer i en allerede vedtaget plan, skal regionen indhente Sundhedsstyrelsens rådgivning. Sundhedsstyrelsen rådgiver regionen i forhold til de relevante anbefalinger eller retningslinjer på området.

Lovgrundlaget for sundhedsplanerne og Sundhedsstyrelsens rådgivningsforpligtigelse findes i Sundhedsloven § 206.

Opdateret 11 NOV 2021