Engelsk

Europæiske referencenetværk

Europæiske referencenetværk er virtuelle netværk, der involverer sundhedstjenesteydere over hele Europa. Enhver dansk sundhedstjenesteyder kan ansøge om at blive medlem af et europæisk netværk af referencecentre efter indhentning af en forhåndsgodkendelse fra Sundhedsstyrelsen.

Hensigten med Europæiske Referencenetværk er, at en sundhedstjenesteudbyder indenfor et specialiseringsområde kan trække på kolleger i hele EU i et samlet netværk. ERN-koordinatorerne sammenkalder et »virtuelt« rådgivende udvalg af speciallæger inden for forskellige discipliner, og disse kan fx drøfte en patients diagnose og behandling ved hjælp af en særlig IT-platform og telemedicinske redskaber.

Netværkene kan også bidrage til forbedringer inden for levering af tjenesteydelser, arbejdsordninger, kliniske instrumenter og tidligere anvendelse af videnskabelig evidens, og kan også være centrum for medicinsk uddannelse og forskning, informationsformidling og evaluering.

Forhåndsgodkendelse

Enhver dansk sundhedstjenesteyder kan ansøge om at blive medlem af et europæisk netværk af referencecentre efter indhentning af en forhåndsgodkendelse fra Sundhedsstyrelsen. Beskrivelse af proces og formular for forhåndsgodkendelse findes i linkene nedenfor.

Efterfølgende behandling af ansøgninger til ERN-netværk sker i regi af Europakommissionen med inddragelse af de nationale medlemsstater i Board of Member States (BOMS). Sundhedsstyrelsen er repræsenteret i dette udvalg.

Der er aktuelt oprettet 18 netværk med dansk deltagelse.

European Reference Networks (Europa-Kommissionen)

Brochure om ERN (Europa-Kommissionen)

Flyer om ERN (Europa-Kommissionen)

Oversigt over netværk med dansk deltagelse (maj 2017)

Sundhedsstyrelsens håndtering af ansøgninger til European Reference Networks (ERN)

Skabelon til ansøgning om forhåndsgodkendelse forud for ansøgning til Europakommissionen

Opdateret 02 SEP 2019