xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Tandpleje

Sundhedsstyrelsen bidrager til at fastlægge de overordnende rammer for tandplejen, følger udviklingen i tandsundheden og holder sig løbende orienteret om den tandfaglige udvikling bl.a. ved at udarbejde vejledninger, kliniske retningslinjer, tandplejeprognoser og rådgive om tandlægers videreuddannelse.

Tandlæge

Tandplejen består af en række tandplejeordninger på sygehus, i regioner og kommuner og i praksissektoren. Sundhedsstyrelsen udarbejder vejledninger om tandpleje til regioner, kommuner, ledere og sundhedsprofessionelle, som udgør en forvaltningsmæssig fortolkning af gældende lov og regler og er vejledende i forhold til gældende faglig standard.

Sundhedsstyrelsen udøver også faglig rådgivning og giver anbefalinger med henblik på at understøtte den faglige kvalitet i tandplejen og tilrettelægge tandplejen, så den kan imødekomme udviklingen i tandsundhed i befolkningen.

I Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse rådgiver Sundhedsstyrelsen myndigheder i spørgsmål om tandlægers videreuddannelse og dimensionering af specialtandlægeuddannelserne. Sundhedsstyrelsen udarbejder også prognoser for autoriseret tandplejepersonale.

Læs mere tand- mund- og kæbekirurgi på sygehus

Læs mere om røntgen i tandplejen

Læs mere om Det Nationale Råd for Tandlægers Videreuddannelse

Læs mere om tandlægeprognoser

Opdateret 19 APR 2021