xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Faglig arbejdsgruppe

Formålet med den faglige arbejdsgruppe er at bistå Sundhedsstyrelsen i at udarbejde nye anbefalinger på akutområdet. Arbejdsgruppen mødtes fire gange i 2018 og tre gange i 2019 og havde det sidste møde i august 2019. Du kan finde referater af alle møder nedenfor.

Arbejdsgruppens opgave er at bidrage med et solidt vidensgrundlag, bl.a. ved relevante og centrale drøftelser af udfordringer og muligheder på området og et fokus på sammenhæng i tilbuddene, set fra både brugerperspektiv og fagligt perspektiv. Arbejdsgruppen vurderer også, om forventede udviklinger i de kommende år kan indarbejdes i den eksisterende struktur eller giver behov for ændringer i strukturen.

Arbejdsgruppen bidrager med:

  • national og international viden og erfaring med varetagelsen af sundhedsindsatser ved akut opstået sygdom og skade
  • faglige og organisatoriske drøftelser af udfordringer og løsninger på området
  • rådgivning i forhold til indhold og afgrænsning af arbejdet
  • perspektivering og rådgivning med fokus på fremtidige løsninger
  • kvalitetssikring i arbejdet med at komme med konkrete anbefalinger på området.

Arbejdsgruppens sammensætning

Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter fra Sundheds- og Ældreministeriet, DR, KL, to kommuner (udpeget af KL), De Lægevidenskabelige Selskaber, Dansk Sygepleje Selskab, Danske Patienter samt repræsentanter fra hver af de fem regioner.

De lægevidenskabelige Selskaber har otte repræsentanter i arbejdsgruppen, Dansk Sygepleje Selskab og Danske Patienter har hver to repræsentanter, og de øvrige organisationer har en repræsentant.

Sundhedsstyrelsen varetager formandskab og sekretariatsfunktion.

Kommissorium arbejdsgruppe

Referat fra 7. møde i arbejdsgruppe 27. august 2019

Referat fra 6. møde i arbejdsgruppe 5. april 2019

Referat fra 5. møde i arbejdsgruppe 26. februar 2019

Referat fra 4. møde i arbejdsgruppe 3. september 2018

Referat fra 3. møde i arbejdsgruppe 6. juni 2018

Referat fra 2. møde i arbejdsgruppe 19. april 2018

Referat fra 1. møde i arbejdsgruppe 26. februar 2018

Opdateret 23 SEP 2019