xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Akutområdet

Sundhedsstyrelsen arbejder på at opdatere anbefalingerne for de akutte sundhedstilbud. De nye anbefalinger ventes at være klar i løbet af foråret 2020.

Formålet med Sundhedsstyrelsens kommende anbefalinger er at sikre, at patienter også i fremtiden oplever, at de får den nødvendige hjælp, når de har akut behov for hjælp i sundhedsvæsenet, og at de får en høj og ensartet kvalitet, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal arbejdet sikre, at der er sammenhæng i de tilbud, som patienterne får.

Arbejdet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til regioner og kommuner til planlægning af indsatsen på akutområdet i de næste ti år. Anbefalingerne forventes at ligge klar i foråret 2020.

For at bistå Sundhedsstyrelsen i arbejdet med den akutte sundhedsindsats har Sundhedsstyrelsen fået rådgivning og vejledning fra lang række af fagfolk og interessenter på området, og der har blandt andet været en tværgående følgegruppe og en tværgående faglig arbejdsgruppe.

Læs mere om de to fora:

Følgegruppe

Faglig arbejdsgruppe

Opdateret 29 MAR 2019