Engelsk

Akutområdet

Sundhedsstyrelsen arbejder på at opdatere anbefalingerne for de akutte sundhedstilbud. De nye anbefalinger ventes at blive klar omkring årsskiftet 2019/2020.

Formålet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er at sikre, at patienter også i fremtiden oplever, at de får den nødvendige hjælp, når de har akut behov for hjælp i sundhedsvæsenet, og at de får en høj og ensartet kvalitet, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal arbejdet sikre, at der er sammenhæng i de tilbud, som patienterne får.

Arbejdet skal munde ud i en række konkrete anbefalinger til regioner og kommuner til planlægning af indsatsen på akutområdet i de næste ti år. Anbefalingerne forventes at ligge klar omkring årsskiftet 2019/2020.

For at bistå Sundhedsstyrelsen i arbejdet med den akutte sundhedsindsats har Sundhedsstyrelsen fået rådgivning og vejledning fra en tværgående følgegruppe og en tværgående faglig arbejdsgruppe.

Læs mere om de to fora:

Følgegruppe

Faglig arbejdsgruppe

Opdateret 29 MAR 2019