xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Akutområdet

Sundhedsstyrelsen har opdateret anbefalingerne for de akutte sundhedstilbud oktober 2020.

Formålet med Sundhedsstyrelsens anbefalinger er at sikre, at patienter også i fremtiden oplever, at de får den nødvendige hjælp, når de har akut behov for hjælp i sundhedsvæsenet, og at de får en høj og ensartet kvalitet, uanset hvor i landet de bor. Samtidig skal arbejdet sikre, at der er sammenhæng i de tilbud, som patienterne får.

Anbefalingerne består af en række konkrete anbefalinger til regioner og kommuner til planlægning af indsatsen på akutområdet i de næste ti år, og de erstatter tidligere anbefalinger på området fra 2007 og 2009.

Anbefalingerne beskriver organiseringen af den akutte sundhedsindsats inden for følgende fire temaer:

  1. Sammenhængende og enstrenget visitation
  2. Kvalitet og sammenhæng i patientforløbet
  3. vidensdeling
  4. Forskning og udvikling

Læs anbefalingerne her 

Anbefalingerne er blevet udarbejdet i en proces med inddragelse af lang række af fagfolk og interessenter på området, som har rådgivet Sundhedsstyrelsen. Der har blandt andet været nedsat en tværgående følgegruppe og en tværgående faglig arbejdsgruppe, som du kan læse mere om her:

Følgegruppe

Faglig arbejdsgruppe

Opdateret 09 OKT 2020