Engelsk

Sundheds­væsen

Sundhedsstyrelsen står for administrationen og udviklingen af kvaliteten i uddannelserne til uddannelser som for eksempel speciallæger og specialtandlæger. Det er også styrelsen, der udarbejder prognoser for udbuddet af læger, special læger, tandlæger og specialtandlæger i Danmark.

Overvågning sygehus
Vi har også opgaver inden for det primære sundhedsvæsen, akutområdet, sygehusplanlægning mv.
Opdateret 20 JUN 2019