Engelsk

Vagtordning og beredskab

Sundhedsstyrelsen opretholder en døgnvagt, således at det hele døgnet er muligt at komme i kontakt med en sagkyndig inden for strålebeskyttelse. Se hvilket lovgivningsgrundlag der ligger bag opgaven:

Love

Bekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 om beredskabsloven

Ministerielle bekendtgørelser

Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 27 af 14. januar 1994 om tilsynet med det kommunale redningsberedskab og om henlæggelse af visse opgaver og beføjelser til Beredskabsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens cirkulærer

Sundhedsstyrelsens cirkulære af 22. december 1975 om vagtordning ved Statens Institut for Strålehygiejne

Døgnvagt

Ring til 44 94 37 73

Døgnvagten retter sig primært mod ulykker og hændelser m.m. i forbindelse med medicinsk, industriel og forskningsmæssig brug af radioaktive stoffer og røntgenstråling samt ved transport af radioaktive stoffer (vedrørende atomulykker se nedenfor under det danske atomberedskab).

Ved opringning på døgnvagtnummeret vil man af en automatisk telefonsvarer blive bedt om at opgive navn, beskrive hvad opkaldet drejer sig om samt opgive telefonnummer, hvor man kan træffes. Den vagthavende vil herefter ringe tilbage inden for 15 minutter.

Den vagthavende vil kunne være behjælpelig med:

  • at vurdere situationen
  • at foretage/anvise målinger
  • at anvise lægehjælp
  • at rekvirere målehold fra de statslige beredskabscentre
  • at kontakte andre relevante institutioner/personer
Opdateret 03 MAJ 2019