xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Transport

Transport af radioaktivt materiale administreres afhængigt af transportmåden af Sundhedsstyrelsen, Beredskabsstyrelsen, Trafikstyrelsen og Søfartsstyrelsen.

Hovedopgaven for de involverede myndigheder er at sikre mennesker, dyr og miljø mod skader fra ioniserende stråling i forbindelse med transport af radioaktive materialer. 

Området reguleres af en række love.

Generelt om transport af radioaktive materialer

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer

Jernbanetransport af radioaktive materialer

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets lov nr. 686 af 27. maj 2015, Jernbanelov

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets lov nr. 155 af 12. marts 2003 om ændring af lov om jernbanevirksomhed m.v., lov om den selvstændige offentlige virksomhed DSB og om DSB S-tog A/S, lov om jernbanesikkerhed m.v. og lov om ekspropriationer under ministeriet for offentlige arbejder

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

RID. Internationalt reglement for befordring af farligt gods på jernbaner (gælder også national befordring).

Lufttransport af radioaktive materialer

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1197 af 28. august 2018 om Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens opgaver og beføjelser, klageadgang og kundgørelse af visse af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens forskrifter

  • ICAO-TI. Internationalt Civil Aviation: Organization - Technical Instructions for the Safe Transport of Dangerous Goods by Air (kan købes hos ICAO Headquarters, Attention: Document Sales unit, 999 University Street, Montréal, Quebec, Canada H3C 5H7, E-mail: sales_unit@icao.int eller på https://store.icao.int/.

Søtransport af radioaktive materialer

Erhvervsministeriets lovbekendtgørelse nr. 1629 af 17. december 2018 af lov om sikkerhed til søs

Erhvervsministeriets lovbekendtgørelse nr. 352 af 12. april 2016 af lodslov

Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse nr. 873 af 27. juni 2016 om indberetning af oplysninger om farligt eller forurenende gods om bord på skibe

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 1146 af 25. november 2004 om standardreglement for overholdelse af orden i danske erhvervshavne

Meddelse fra Søfartsstyrelsen D, Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart (bekendtgørelse nr. 9782 af 1. maj 2005)

Østersøaftale. Memorandum om transport af farligt gods med ro/ro-skibe i østersøområdet i henhold til bestemmelserne i IMDG-koden, RID og ADR, Søfartsstyrelsen 2018

  • IMDG-koden. International Maritime Dangerous Goods Code Amendment 30-00 (kan købes hos Iver C. Weilbach & Co. A/S, Toldbogade 35, 1235 København K eller findes elektronisk på http://www.imdg.support/)

Vejtransport af radioaktive materialer

Bekendtgørelse nr 1324 af 21. november 2018 af lov om færdselsloven

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 828 af 10. juni 2017 om vejtransport af farligt gods

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets bekendtgørelse nr. 543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets meddelelse om køretøjers indretning og udstyr mv. nr. 1805 Vejtransport af farligt gods (skrivelse nr. 9244 af 15. maj 2002)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriets cirkulære nr. 151 af 4. oktober 1996 om kontrol med vejtransport af farligt gods

Europæisk Konvention om International Transport af Farligt Gods ad Vej (ADR): Politi.dk

Postforsendelse af radioaktive materialer

Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse nr. 993 af 5. december 2001 om transport af radioaktive stoffer


Opdateret 30 MAR 2020