Engelsk

Nukleare anlæg

Sundhedsstyrelsen fungerer sammen med Beredskabsstyrelsen (Nukleart Beredskab) som nuklear tilsynsmyndighed i medfør af loven om nukleare anlæg (atomanlæg). 

Opdateret 03 MAJ 2019