Engelsk

Radioaktivitet

På radioaktivitetsområdet administrerer Sundhedsstyrelsen strålebeskyttelsesloven og tilhørende bekendtgørelser.

Sundhedsstyrelsen fører tilsyn med brug af radioaktive stoffer i Danmark, herunder håndtering og lagring af radioaktivt affald.

Vejledninger om radioaktivitet

Opdateret 03 MAJ 2019