Engelsk

Gebyrtakster på strålebeskyttelsesområdet

Sundhedsstyrelsen opkræver et årligt gebyr for tilsyn, rådgivning og bistand på strålebeskyttelsesområdet i henhold til Lov om ioniserende stråling og strålingsbeskyttelse.

Gebyrerne opkræves hos ejere af strålekilder, der har tilladelse til eller er omfattet af krav om underretning om brug af strålekilder eller strålingsgeneratorer, jf. bekendtgørelse nr. 1111 af 7. november 2019 om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.

De årlige gebyrer reguleres én gang årligt per 1. januar på basis af Finansministeriets generelle indeks for pris- og lønudviklingen per 1. oktober det foregående år og offentliggøres herefter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Sundhedsstyrelsen skal på denne baggrund meddele, at taksterne nævnt i ovennævnte bekendtgørelse reguleres med en opregningsprocent på 0,9. Taksterne finder anvendelse ved opkrævning af årsgebyrerne for 2019.

Takstkode  Gebyr i kr. pr. år 2018 Gebyr i kr. pr. år 2019
611  616
2 1.021 1.030
3 1.358 1.370
4 1.696 1.711
5 3.392 3.423
6 4.749 4.792
7 6.774 6.835
8 21.681 21.876
9 60.721 61.267
10 86.745 87.526

Opdateret 15 NOV 2019