xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Gebyrtakster på strålebeskyttelsesområdet

Sundhedsstyrelsen opkræver et årligt gebyr for tilsyn, rådgivning og bistand på strålebeskyttelsesområdet i henhold til lov om ioniserende stråling og strålingsbeskyttelse.

Gebyrerne opkræves hos virksomheder, der har tilladelse til eller er omfattet af krav om underretning om brug af strålekilder, jf. bekendtgørelse nr. 1111 af 7. november 2019 om opkrævning af gebyr for Sundhedsstyrelsens tilsyns-, rådgivnings- og bistandsopgaver.

De årlige gebyrer reguleres én gang årligt per 1. januar på basis af Finansministeriets generelle indeks for pris- og lønudviklingen per 1. oktober det foregående år og offentliggøres herefter på Sundhedsstyrelsens hjemmeside. 

Sundhedsstyrelsen skal på denne baggrund meddele, at taksterne nævnt i ovennævnte bekendtgørelse er reguleret med en opregningsprocent på 1,5. Taksterne finder anvendelse ved opkrævning af årsgebyrerne for 2021.

Takstkode  Gebyr i kr. pr. år 2020 Gebyr i kr. pr. år 2021
625 634
2 1.045 1.061
3 1.389 1.410
4 1.735 1.761
5 3.470 3.522
6 4.859 4.932
7 6.931 7.035
8 22.182 22.515
9 62.125 63.057
10 88.751 90.082

Opdateret 22 FEB 2021