xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Lukkede radioaktive kilder

Brug af lukkede radioaktive kilder kræver enten underretning til Sundhedsstyrelsen eller tilladelse til brug givet af Sundhedsstyrelsen. Du kan finde formularer til underretning, ansøgning om tilladelse og afmelding her.

Nye webformularer

Webformularerne er blevet opdateret i forbindelse med implementeringen af en ny registreringsdatabase hos SIS. Bemærk, at gamle hyperlinks ikke længere er aktive.

En lukket radioaktiv kilde er en kilde, hvor der forekommer radioaktivt stof, som er fast bundet i stabile, inaktive stoffer, eller som er indelukket i en inaktiv kapsel af tilstrækkelig styrke til under normal brug at forhindre spredning af det radioaktive stof.

Brug af lukkede radioaktive kilder er reguleret af Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (bek. 669/2019) og af Sundhedsstyrelsen bekendtgørelse om brug af radioaktive stoffer (bek. 670/2019).

Læs bekendtgørelse (bek. nr. 669/2019) på Retsinformation

Læs bekendtgørelse (bek. nr. 670/2019) på Retsinformation

Underretning eller ansøgning om tilladelse

Her kan du underrette eller ansøge om tilladelse til brug af en lukket radioaktiv kilde. Formularen kan benyttes til ansøgning om ny tilladelse, ansøgning om ændring af eksisterende tilladelse og til underretning vedr. brug af lukkede radioaktive kilder.

Vejledning til underretning eller ansøgning om brug af lukkede radioaktive kilder 

Underret eller ansøg om tilladelse

Overførsel og indkøb fra udlandet

Hvis du ønsker at overføre en lukket radioaktiv strålekilde fra et EU-land, skal du printe, udfylde, underskrive og indsende nedenstående skema til Sundhedsstyrelsen. 

Overførsel mellem det europæiske fælleskabs medlemsstater

Hvis du ønsker at indkøbe radioaktive stoffer fra andre lande udenfor EU, skal du printe, udfylde, underskrive og indsende nedenstående skema til Sundhedsstyrelsen.

Indkøb af radioaktive stoffer fra andre lande uden for EU


Registrering af kilder og anlæg

Registreringsformularen kan benyttes til registrering af en kilde eller et anlæg.

Vejledning til registreringsskema for lukkede radioaktive kilder samt anlæg til lukkede radioaktive kilder 

Registreringsskema kilder og anlæg

 


Afmelding

Afmeldingsformularen kan benyttes til afmelding af en tilladelse, en underretning, en kilde eller et anlæg.

Afmelding af tilladelse, underretning, kilde eller anlæg

Indsendelse af formular

Webformularerne kan udfyldes delvist og gemmes. Dette gøres ved tryk på knappen ”Gem” i bunden af skemaet. Derefter sendes automatisk et link til den delvist udfyldte formular til den e-mailadresse, der er angivet for den ”Formularansvarlige”.

Webformularerne sendes først til Sundhedsstyrelsen, når der trykkes på knappen ”Send” i bunden af formularen.

Bemærk at skal der vedhæftes filer til formularen, skal der trykkes på knappen ”Gem” før der vælges ”Send”.
 
Opdateret 27 JAN 2021