Engelsk

Kontrol af miljødosimetre

Ved kontrol af et instrument vurderes det, om instrumentets visning ligger inden for det forventede interval i forhold til værdien bestemt af laboratoriet.

Dette gøres ved på forhånd at have målt størrelsen op med et sporbart instrument, en standard, og derfra ved efterfølgende kontroller at beregne værdien ud fra viden om henfaldsfaktorer af de enkelte strålekvaliteter.

Aftale om kontrol

Henvendelse angående kontrol kan ske enten telefonisk på tlf. 44 54 34 74 eller ved henvendelse via mail til sdl@sis.dk. I begge tilfælde skal der indsendes en skriftlig aftale om kontrol.

Blanket til aftale om kontrol

Blanketten sendes til:

Sundhedsstyrelsen
Strålebeskyttelse
Att.: SDL
Knapholm 7
DK 2730 Herlev

eller via mail til: sdl@sis.dk    

Opdateret 03 MAJ 2019