xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Dosisovervågning (Persondosimetri)

Sundhedsstyrelsen tilbyder dosisovervågning af personer, der er omfattet af krav om lovpligtig dosisovervågning. Dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere er reguleret i Sundhedsstyrelsens bekendtgørelse om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (bek. 669/2019).

For at kunne tilmelde personer til dosisovervågning er det nødvendigt at have oprettet en aftale om dosisovervågning.

Lovgivning

Regler om dosisovervågning af stråleudsatte arbejdstagere kan læses i: Bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse. 

Information om dosis til øjets linse

Indberetning for flypersonel: Ifølge §101 i Bekendtgørelse nr. 669 af 1. juli 2019 om ioniserende stråling og strålebeskyttelse skal alle danske luftfartsselskaber hvert år indberette oplysninger om antal stråleudsatte arbejdstagere opgjort i dosisintervaller til Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. 

Dosisovervågning

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse tilbyder dosisovervågning af personer, der er omfattet af krav om lovpligtig dosisovervågning, jævnfør bekendtgørelse om dosisgrænser for ioniserende stråling. Laboratoriet er akkrediteret af DANAK, registreringsnummer 503, og arbejder efter ISO/IEC 17025. Der findes mere detaljeret information om de akkrediterede ydelser i nedenstående vejledning om helkropsdosimeter. 

For at kunne tilmelde personer til dosisovervågning er det nødvendigt at have oprettet en aftale om dosisovervågning. Ved indsendelse af data i formularerne herunder accepteres samtidigt 

Leveringsbetingelser for dosisovervågning

Akkrediterede dosisovervågningsydelser kan alene leveres inden for de i leveringsbetingelserne angivne vilkår. Andre dosisovervågningsydelser kan leveres efter særskilt aftale med persondosimetrilaboratoriet ved Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse. Levering af disse ydelser vil være underlagt sådanne betingelser, som vil blive særskilt aftalt mellem kunden og persondosimetrilaboratoriet. 

Yderligere vejledning om dosisovervågning kan findes nedenfor.

Formularer

Aftalen indgås ved at udfylde og indsende formularen ’Opret aftale vedrørende dosisovervågning’ nedenfor. I får herefter tilsendt et kundenummer, som skal benyttes ved fremtidige henvendelser.  

Opret aftale vedrørende dosisovervågning

Er jeres virksomhed allerede tilmeldt, så har I et kundenummer og vil via formularen ’Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning’ nedenfor kunne foretage af- og tilmelding af personer samt indberette ændring i brug af de fremsendte dosimetre. Formularen kan ligeledes anvendes, hvis der er ændringer for jeres virksomhed, f.eks. ny leveringsadresse. 

Indsend ændringer vedrørende dosisovervågning

Vejledning

Vejledning om dosisovervågning Information om helkropsdosimeter Information om fingerdosimeter (på engelsk) Information om neutrondosimeter (på engelsk)

Priser

Gældende priser kan findes i dette dokument: Priser for dosisovervågning

Opdateret 16 JUN 2020