xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Akkrediterede ydelser ved Standarddosimetrilaboratoriet (SDL)

SDL ved Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse

  • kalibrerer ionkamre til brug på blandt andet sygehuse, især inden for stråleterapi
  • kontrollerer miljødosimetre (monitorer) til brug for strålebeskyttelse på sygehuse, i industrien eller beredskab.
 

SDL's sekundær standard for absorberet dosis i vand og kerma til luft: FC65-G. SDL's arbejdsstandard er et kammer af samme type.

Anvendelsesområde og typer af dosimetre og monitorer

 

Ionkamre bruges inden for dosimetrien for stråleterapi. Det anbefales af IAEA at få kalibreret med hensyn til absorberet dosis i vand. Strålekvaliteten i SDL er Kobolt-60.

 

Strålebeskyttelses-instrumenter kontrolleres med hensyn til kerma til luft eller miljødosisækvivalent i Cæsium-137, Kobolt-60 samt Americium-241.

Kalibrering


Ved en kalibrering af et instrument bestemmes en faktor (kalibreringsfaktor), som instrumentets visning skal multipliceres med for at få den målte værdi i den ønskede enhed. Dette gøres ved at sammenligne instrumentets visning med den værdi, som måles med SDLs instrument, der har en kendt korrekthed, hvor målingerne udføres under så ens betingelser som muligt.


Instrumentet med den kendte korrekthed kaldes en standard.

Opstilling til kalibrering mht. absorberet dosis i vand i Co-60 strålefelt.

Kontrol


Ved en kontrol af et instrument vurderes det, om instrumentets visning ligger inden for det forventede interval ift. værdien bestemt af laboratoriet. Dette gøres ved på forhånd at have målt størrelsen op med et sporbart instrument, en standard, og derfra ved efterfølgende kontroller at beregne værdien ud fra viden om henfaldsfaktorer af de enkelte strålekvaliteter.

Opstilling til kontrol af dosishastighedsmåler ved kildekarrusel.

Strålekvaliteter af gamma-nuklider:

Kilde E [keV] 
 137Cs  662
 60Co  1173 og 1333
 241Am  59,5

Størrelser og enheder, der optræder inden for standarddosimetrien:

Absorberet­ dosis til vand Dw angives i enheden gray [Gy]

Kerma (kinetic energy released in matter) angives i enheden gray [Gy]

Miljødosisækvivalent H­­∗­­­­(10) angives i enheden sievert [Sv]

Persondosisækvivalent Hp(10) og Hp(0,07) angives i enheden sievert [Sv]

 

Opdateret 24 FEB 2020